BIZOL POLSKA SP. Z O.O.

ul. Św. Jacka Odrowąża 15

03-310 Warszawa

NIP: 524 278 43 50

REGON: 362490587

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Numer KRS 0000574947
Wysokość Kapitału Zakładowego 200.000,00 PLN

mail : biuro@bizol.pl

tel: 533-131-959